Hvad er zoneterapi og hvad kan den gøre for dig?​

Ved zoneterapi-behandlingen ligger du på en briks med bare fødder. Du skal ikke klædes af, jeg behandler kun på fødderne.

Behandlingen er individuel og skal være i samarbejde med dig, så dine grænser for hvad du kan klare med hensyn til ømhed og smerte ikke overskrides.

Zoneterapi hjælper til genoprettelse af kroppens balance. Ubalance i kroppen viser sig som smerte, træthed og sygdom.

For hver del af kroppen er der en tilsvarende zone på foden. Dette kaldes reflekszoner. Er der ømhed i en reflekszone, hænger det sammen med en ubalance i kroppen.

Behandlingen aktiverer dine nervebaner til området med ubalance, hvorved affaldsstoffer kan skylles væk, så frisk ilt og næring kan komme til området.

Når jeg påbegynder med at arbejde, starter jeg altid med at hilse på fødderne. Her mærker jeg spændstigheden i foden/zonerne. Dette er med til at åbne op for kroppens energibaner, således at kroppen bliver mere modtagelig for behandlingen.

Kroppen har altid et ønske, om at være i harmoni med sig selv. Af og til har den dog brug for lidt hjælp, specielt når den har været udsat for større udfordringer, end den selv lige kan håndtere.

Ofte inddrager jeg healing og øreakupunktur i mine behandlinger, da dette kan gå dybt ind og arbejde i kroppen og hjælpe til med at åbne op for blokeringer i energibaner/meridianer, således at kroppen

Efter en zoneterapibehandling er det normalt, at man kan blive meget afslappet, måske lidt træt. Det kan derfor være en god ide at have mulighed for at kunne hvile sig en halv til hel time, når man er kommet hjem.

Det er vigtigt, at du drikke rigeligt med vand i timerne efter behandlingen. Dette er for at skylle de affaldsstoffer ud af kroppen, der er blevet frigivet ved behandlingen.

Vær opmærksom på

Du skal være opmærksom på, at der kan opstå første-gangs forværringer. Dette skal forstås som gamle symptomer, eller symptomer man ikke har været opmærksom på, der kommer op til overfladen for efter et kort tidsrum at forsvinde igen. Dette er en del af kroppens regeneration. 

Første-gangs forværringer kan være f.eks. træthed, ømhed eller snurren i muskler og led, utilpashed, kvalme eller svimmelhed, hyppige toiletbesøg, feber eller lignende. 
Det kan også være markante temaer i ens drømme, øget sårbarhed, humørsvingninger eller andre følelsesmæssige forandringer. Tillad dig selv at være træt, lyt til hvad kroppen vil fortælle dig, og nyd din nye kropsbevidsthed.

Zoneterapiens kendetegn

Det ene kendetegn ved zoneterapien er at den mest udbredte form for er fodzoneterapi, hvor fødderne ses som et mikrosystem. Hver zone anses for at være et bestemt område i kroppen, og ved at påvirke zonen med en særlig trykteknik, opnås en effekt i kroppen.

Det andet er, at terapeuten arbejder holistisk. Hvad vil det sige, at sammen ser terapeuten og klienten på vedkommendes hele situation, med fokus på både funktions-forstyrrelser, årsagerne og kroppens selvhelbredende kræfter.

Det tredje kendetegn er derfor, at klienten er en tæt samarbejdspartner under hele behandlingen, og at klienten også tager et ansvar på sig, for at få kroppen i balance og ligevægt igen.

Zoneterapi er en komplementær behandlingsmetode, som hverken kan eller skal erstatte den Lægelige verden til sygdomsbehandling.

Her er nogle eksempler på lidelser, som vi sammen kan behandle.

 • Ryg, nakke, skulder, knæ, hofteproblemer
 • Muskelsmerter, iskiassmerter
 • Gigt
 • Betændelsestilstande, så som nedsat immunforsvar
 • Ubalancer i kroppen, så som hedeture
 • Fordøjelse, luftveje, allergi
 • Mellemøre, øresten
 • Kredsløb, blodtryk
 • Træthed, uro i ben,
 • manglende koncentration
 • Hovedpine, migræne
 • Sindstilstande
 • Søvnbesvær

Har du brug for at få en snak med mig omkring behandlingen, er du meget velkommen til at kontakte mig og få en uforpligtende snak.